PROJEKT "KOMPETENCJE NA START"

PROJEKTY/PROGRAMY

PROJEKT "KOMPETENCJE NA START"

 

Projekt

 

KOMPETENCJE NA START

1 września 2018 r. w Szkole Podstawowej w Bożem i w Szestnie rozpoczęliśmy realizację projektu edukacyjnego

„Kompetencje na start” w ramach Poddziałania 2.2.1 Poniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój

kompetencji kluczowych uczniów, w partnerstwie pomiędzy Gminą Mrągowo i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2020.

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Do 31.08.2020 r. uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Mrągowo zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy poprzez:

 1. zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe;
 2. zajęcia pozalekcyjne rozwijające właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy;
 3. szkolenie nauczycieli z nowoczesnych form przeprowadzania zajęć - programowanie, metoda eksperymentu, kompetencje społeczne;
 4. doposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne i narzędzie do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematycznych;
 5. doposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.

W naszej szkole w ramach projektu przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:

 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Laboratorium kodowania
 4. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 5. Pokazy naukowe
 6. Półkolonie z robotyki
 7. Półkolonie Laboratorium Naukowe
 8. Wycieczki do miejsc związanych z naukami ścisłymi

a także szkolenia dla nauczycieli.

PLANOWANE EFEKTY:

Postawiony cel zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u uczniów poprzez objęcie uczniów dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi wysokiej jakości w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji  nauczycieli;
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 423 161,25 zł

WNIOSKOWANE DOFINANSOWANIE : 401 841,25 zł 

 DOFINANSOWANIE UE: 359 687,06 zł

KOSZT PRZYPADAJĄCY NA JEDEN PODMIOT OBJĘTY WSPARCIEM : 211 580,63 zł

 

KALENDARIUM DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU:

W środę 26. września 2018 r. wzięliśmy udział  w Festiwalu Nauki zorganizowanym w naszej szkole przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, w związku z realizacją  projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Partnerem realizowanego projektu jest Gmina Mrągowo.

            

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM
  BOŻE 18
  11-700 MRĄGOWO
 • Tel:897423292
  Fax: 897423292