KONKURSY

KONKURSY SZKOLNE

 KONKURS MUZYCZNY

NA KOLĘDĘ I PASTORAŁKĘ

17.12.2018 r.

17 grudnia 2018 r. odbyła się IV edycja konkursu muzycznego „Wspólne kolędowanie”. W tej edycji do wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek przystąpiło 8 uczestników z dwóch grup wiekowych (klasy I – III, IV – VII).  Po raz drugi uczniowie prezentowali swoje umiejętności gry na flecie. Zmaganiom konkursowym przysłuchiwała się publiczność zainteresowanych uczniów. Jury, w składzie: przewodnicząca pani dyrektor G. Sasim, oraz członkowie:  A. Wirtt, E. Klincewicz ogłosiło wyniki IV edycji konkursu:

Kategoria Śpiew

Klasy I-III

 • Lena Mikłasz– I miejsce
 • Piotr Jaroń – II miejsce
 • Jakub Sawiński – III miejsce

Kategoria klas IV-VI

 • Julia Topa – I miejsce
 • Maja Mikłasz – II miejsce
 • Sandra Podlecka– III miejsce

Kategoria – gra na instrumencie

Klasy IV – VI

 • Tomasz Makuszek – I miejsce
 • Anita Kulińska – I  miejsce
 • Sandra Podlecka – II miejsce
 • Maja Mikłasz – III miejsce

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe .

                                                                                                                                            I.Rostkowska

                                                                                  W. Gajo

 

 

        

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 pt. „ GRZYBOBRANIE ”

15 października  2018 r. rozstrzygnięto  konkurs plastyczny pt. „Grzybobranie” dla klas 0- III na szczeblu szkolnym. Wpłynęło 15 prac, które  były wykonane techniką collage. Dzieci wykonywały prace pod kierunkiem p. E. Kusiek (oddział przedszkolny) oraz p. I.Rostkowskiej ( uczniowie klas I –III) Uczniowie w swoich pracach wykorzystali materiały przyrodnicze. Najlepsze z nich zostały  zakwalifikowane do II etapu i wysłane do Nadleśnictwa w Mrągowie. Wszystkie prace  były pomysłowe i estetycznie wykonane.

Komisja w składzie:

 • A. Wirtt– przewodnicząca
 • I. Rostkowska – członek

do etapu na szczeblu powiatowym zakwalifikowała prace następujących dzieci:

 • Aleksander Patora - kl. I
 • Julia  Kalinowska - kl. I
 • Kacper Krukowski – kl. „ 0”
 • Nadia Kalinowska – kl. „ 0”
 • Lena Kalinowska – kl. „ 0”

24.10.2018r. Nadleśnictwo w Mrągowie ogłosiło wyniki konkursu plastycznego, z którego wynika , że Julia Kalinowska zajęła II miejsce w kategorii klas I – III. Uczennica przygotowała pracę pod kierunkiem p. Iwony Rostkowskiej. 13.11.2018r. odbędzie się uroczyste wręczenie nagród laureatom.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOLNy KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS IV-VI

„PIĄTKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

rok szkolny 2017/2018

 

           W piątki o godz.7.30 przez   cały   marzec  i   kwiecień  na tablicy SU były   wywieszane  różnego   typu łamigłówki matematyczne. Osoby które znały ich rozwiązanie pisały odpowiedzi na kartce i wrzucały do koperty na tablicy przy pokoju nauczycielskim (do godz.11.15). Każda łamigłówka była punktowana.

Rozwiązania łamigłówek i rebusów organizator konkursu wywieszał po piątej lekcji na tablicy SU.

Konkurs miał na celu zainteresowanie matematyką w sposób żartobliwy i zagadkowy. Forma konkursu cieszyła się zainteresowaniem uczniów i obudziła ducha zdrowej rywalizacji.          

Po dwumiesięcznym okresie trwania konkursu wyłoniono następujących laureatów:          

I miejsce- Karol Kifert z kl.5- 27 p.

II miejsce- Julia Topa z kl.6- 20 p.

III miejsce- Kaja Jurgiel z kl.6- 15 p.

 

 

Wyniki pozostałych uczestników zmagań:

Paulina Sawicka z kl.6- 12 p.

Anita Kulińska z kl.6- 11 p.

Szymon Więcko z kl.6- 8 p.

Maja Mikłasz z kl.4- 8 p.

Krzysztof Ostrowski z kl.5- 6 p.

Aleksander Kowalczyk z kl.4- 3 p.

Gabriela Konopko z kl.5- 3 p.

Wiktor Stadnik z kl.4- 2 p.

Mateusz Piekarski z kl.5- 2 p.

Marysia Kozłowska z kl.4- 2 p.

Maciej Ostaszewski z kl.4- 1 p.

Bartek Klechowski z kl.4- 1 p.

Sandra Lencer z kl.5- 1 p.

Michał Kuliś z kl.6- 1 p.

 

 

            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorkę p.Małgorzatę Piszczatowską.

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

,,COŚ Z NICZEGO ZA TO DLA ZIEMI WILE DOBREGO”.
 

Konkurs ekologiczny odbył się 20 kwietnia 2018r. w ramach obchodów Dnia Ziemi. Uczniowie szkoły podstawowej oraz Oddział Przedszkolny z Biedroneczkami mieli za zadanie wykazać się kreatywnością i przygotować użyteczne rzeczy z różnych odpadków.  Do konkursu zgłoszono 15 prac – 9 prac należało do przedszkolaków, a 6 do uczniów kl. IV-VI.

W kategorii przedszkolaków oraz 3-4-latków wyróżniono:

I miejsce – Ola Kompatzka

II miejsce – Wiktorka Tafel

III miejsce – Lenka Kalinowska

W kategorii kl. IV-VI wyróżniono:

I miejsce – Paulinka Sawicka

II miejsce – Olek Kowalczyk

III miejsce – Wiktor Stadnik

 

 

JĘZYKOWEGOSPRAWOZDANIE ZE SZKOLNEGO KONKURSU

,,POZNAJ PO SŁOWIE, CO KTO MA W GŁOWIE” 

   22.02. 2018r. w Szkole Podstawowej w Bożem odbył się SZKOLNY KONKURS JĘZYKOWY ,,POZNAJ PO SŁOWIE, CO KTO MA W GŁOWIE”

  PRZEPROWADZONY Z OKAZJI DNIA JĘZYKA OJCZYSTEGO

Celem konkursu było:

- sprawne  i poprawne posługiwanie się językiem polskim,

- bogacenie słownictwa,

- kształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,

dopisanie brakujących części przysłów, znajomość słowników i umiejętność skorzystania z nich, synonimy i antonimy, wyjaśnianie znaczenia przysłów, poprawianie błędów w związkach frazeologicznych, odszukanie powiedzeń pochodzących z mitologii).  udział 11 uczniów z klas IV –VI ( kl. IV – 3, kl. V – 4, kl. VI – 4). Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu składającego się z 20 pytań ( poprawianie błędów w zdaniach,  W konkursie wzięło  

Laureaci konkursu:

      I miejsce – Krzysztof O. – kl. V – 59 pkt/72 pkt

    II miejsce – Julia T. – kl. VI – 56 pkt/72

    III miejsce – Kaja J. –    kl. VI - 51 pkt /72 pkt 

 Laureaci otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy.

 

 

 SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

16 marca 2018 roku rozstrzygnięto szkolny konkurs fotograficzny "Przyroda w obiektywie". Konkurs miał na celu rozbudzenie wrażliwości estetycznej na piękno oraz kształtowanie umiejętności artystycznego spojrzenia młodzieży na otaczający nas świat. Umożliwił rozwinięcie wśród młodych ludzi pasji fotografowania. Temat I edycji konkursu wymagał  od uczniów uchwycenia obiektywem wyjątkowego piękna osobliwości przyrodniczych Mazur .

W konkursie wzięło udział 21 uczniów z klas I – VI. Każdy z nich dostarczył po dwa zdjęcia. W sumie zgłoszono 42 fotografie.

i Iwona Rostkowska przyznało nagrody następującym uczniom:  Jury w składzie p. Marek Rostkowski – fotograf oraz organizatorzy p. Wioletta Kowalczyk

Klasy I - III

I miejsce  Aleksandra Piekarska

II miejsce  Artur Kompatzki

III miejsce  Magdalena Riecke

Klasy IV - VI

I miejsce  Karol Kifert

II miejsce  Anita Kulińska

III miejsce  Julia Topa

Nagrody ufundowali:
Zakład fotograficzny Foto – Fuji Color w Mrągowie oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej  w Bożem.

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu w kolejnym roku szkolnym.

 

SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Bożem

pt. „Wiersze Tuwima czytamy i znamy”

 

 

 W Szkole Podstawowej w Bożem w środę 14.02.2018r.-  odbył się szkolny konkurs czytelniczy pt. ,,Wiersze Tuwima czytamy i znamy’’. W zmaganiach wzięło udział 8 uczniów z klasy II. Konkurs trwał 90 min.

Cele konkursu:

§     popularyzacja twórczości Juliana Tuwima,

§     przybliżenie utworów poety,

§     rozwijanie zainteresowań i zamiłowań czytelniczych,

§     pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej uczniów,

§        doskonalenie umiejętności czytania.

 

Konkurs składał się z 4 etapów:

I etap- ustne odpowiadanie na losowo wybrane pytania;

II etap- zabawa „Kalambury”- zmagania dwóch drużyn polegające na przedstawianiu ruchem i mimiką wylosowanych tytułów wierszy;

III etap- indywidualne wykonywanie zdań w kartach pracy;

IV etap- relaksacyjny- wykonanie rysunku do ulubionego wiersza.

 

Lauretami konkursu zostali:

I m-ce – Julianna Krasińska

II m-ce - Sara Jaroń

III m-ce – Paweł Pawiłan

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali lizaki, a zwycięzcy konkursu nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorkę.

 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Bożem

„Mistrz tangramu”

W Szkole Podstawowej w Bożem w czwartek 15.02.2018r.-  odbył się szkolny konkurs matematyczny    ,,Mistrz tangramu’’. W zmaganiach wzięło udział  16 uczniów z klas IV-VI:

Ø                        z kl.IV- 3 osoby

Ø                           z kl.V- 6 osób

Ø                           z kl.VI-7 osób.

Organizatorką konkursu była pani Małgorzata Piszczatowska, która czuwała nad jego przebiegiem.

Uczniowie układali obrazki  z tangramów, wybierając w dowolnej kolejności wzory z otrzymanego zestawu.   Zmagania trwały 45 minut.

Laureatami konkursu zostali:         

 1. „Mistrz tangramu”- Tomasz Makuszek z kl.VI
 2. „V-ce mistrz tangramu”- Krzysztof Ostrowski z kl.V
 3. „V-ce mistrz tangramu”- Michał Kuliś z kl.VI

Wszyscy uczestnicy otrzymali lizaki, a zwycięzcy konkursu nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorkę.

  

Dnia 6 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klasy 3 ze znajomości książki Marii Kruger "Karolcia". W konkursie wzięło udział 11 uczniów klasy 3. Organizatorką konkursu była pani Wiesława Gajo.

CELE KONKURSU:

1.   Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

2.   Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

3.   Poprawienie techniki czytania.

4.   Wzbogacenie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie.

5.   Wyrobienie nawyku czytania.

6.   Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

Konkurs składał się z 36 pytań, za które uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 36 punkty.

Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce-  Aleksandra Piekarska

II miejsce-  Dominik Sawiński

III miejsce- Wiktor Kamiński

Za udział w konkursie uczniowie  otrzymali słodką niespodziankę, natomiast zdobywcy I,  II , III miejsca otrzymali również nagrody książkowe.

 

 

Dnia 5 GRUDNIA 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs literacki  pt. „Moja baśń” .

W konkursie wzięło udział 10 uczniów z klasy 3. Organizatorką konkursu była pani Wiesława Gajo.

CELE KONKURSU:

1.          Rozbudzanie zainteresowań pisarskich.

2.            Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

Wzbogacenie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie.

Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

Uczniowie samodzielnie podczas zajęć  tworzyli własne baśnie.

Przyznano 3 wyróżnienia:

1.     Wiktor Kamiński

2.     Aleksandra Piekarska

3.     Dominik Sawiński

 

 

SPRAWOZDANIE Z  KONKURSU ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY

„O PSIE, KTÓRY JEŻDZIŁ KOLEJĄ”

Dnia 14 listopada 2017r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy dla klasy 3 ze znajomości książki Romana Pisarskiego „O psie, który jeździł koleją. W konkursie wzięło udział 11 uczniów klasy 3. Organizatorką konkursu była pani Wiesława Gajo.

CELE KONKURSU:

 1. Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.
 2. Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.
 3. Poprawienie techniki czytania.
 4. Wzbogacenie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie.
 5. Wyrobienie nawyku czytania.
 6. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

Konkurs składał się z 23 pytań, za które uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 23 punkty. Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce-  Dominik Sawiński, Wiktor Kamiński

II miejsce- Aleksandra Piekarska

III miejsce- Patryk Lencer

Za udział w konkursie uczniowie  otrzymali dyplomy, natomiast zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali również nagrody książkowe.

 

SPRAWOZDANIE Z  KONKURSU ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY

 

„DZIECI PANA ASTRONOMA”

Dnia 20 października 2017 r. w naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy dla uczniów klasy 3 ze znajomości książki Wandy Chotomskiej „Dzieci pana Astronoma”. W konkursie wzięło udział 11 uczniów klasy 3. Organizatorką konkursu była pani Wiesława Gajo.

CELE KONKURSU:

1.   Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

2.   Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

3.   Poprawienie techniki czytania.

4.   Wzbogacenie u dzieci słownictwa i wiedzy o otaczającym świecie.

5.   Wyrobienie nawyku czytania.

6.   Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.

Konkurs składał się z 20 pytań, za które uczniowie mogli uzyskać maksymalnie 20punkty.

Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce-  Dominik Sawiński, Dawid Podlecki

II miejsce- Wiktor Kamiński, Dominik Więcko

Za udział w konkursie uczniowie  otrzymali dyplomy, natomiast zdobywcy I i  II miejsca otrzymali również nagrody książkowe.

            

KONKURS PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ  

 16 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej w Bożem odbył się Szkolny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

Głównym celem konkursu było:

wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego,

*  wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,*

* przywrócenie naszej zbiorowej pamięci, niektórych zapomnianych już, polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju

* pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny

W przeglądzie wzięli udział soliści w dwóch kategoriach wiekowych – klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór o treści patriotycznej.

W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 14 uczestników ocenianych przez jury w składzie: p. dyr. G. Sasim, p. M. Kozłowska oraz p. A. Szymków.

Nagrodzeni:

W kategorii  klas I-III:

 - I m. Lena Mikłasz       

- II m. Aleksandra Piekarska           

- III m. Zuzanna Kozłowska         

 

W kategorii  klas IV-VI:

- I m. Julia Topa                  

- II m. Maja Mikłasz                           

- III m. Sandra Podlecka         

  

W oczekiwaniu na wyniki wszyscy uczniowie włączyli się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizator konkursu : Iwona Rostkowska

KONKURS CZYTELNICZY

dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej w Bożem

W środę 15.11.2017r. w klasie drugiej odbył się konkurs czytelniczy sprawdzający stopień znajomości lektury pt. „Doktor Dolitlle i jego zwierzęta”.

 W zmaganiach wzięło udział 8 uczniów z kl.II.

Organizatorką konkursu była pani Małgorzata Piszczatowska, która czuwała nad jego przebiegiem.

Uczniowie w I etapie losowali po 3 pytania i udzielali na nie odpowiedzi. W sytuacji gdy padła błędna odpowiedź, pozostali mieli szansę zdobyć dodatkowe punkty. Kolejną konkurencją w tym etapie, było opowiedzenie wydarzenia z książki, którego dotyczyła wylosowana ilustracja. W II etapie uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru.

Laureatami konkursu zostali:

I m-ce- Maja Jaroszyńska-Wolfram

II m-ce- Julianna Krasińska i Lena Mikłasz

III m-ce- Paweł Pawiłan

 

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorkę.

 

                                                                         Organizator konkursu:

                                                                                               Małgorzata Piszczatowska  

  KLASOWY KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI LEKTURY

,,Akademia pana Kleksa” J. Brzechwy

- rok szkolny 2017/2018

      30.10.2017 roku  w klasie IV został przeprowadzony Klasowy Konkurs ze znajomości lektury Jana Brzechwy ,,Akademia pana Kleksa”.  W konkursie wzięło udział 12 uczniów.

Zadaniem uczniów było:

o   rozwiązanie testu zawierającego 32 pytań ( wielokrotnego wyboru),

o    wykreślanka dotycząca  przedmiotów znajdujących się kieszeni pana Kleksa,

o   rozwiązanie krzyżówki,

o   opis kuchni w akademii,

o   rysunek pana Kleksa.

Po sprawdzeniu prac  przez M. Kozłowską – nauczycielkę języka polskiego w klasach IV –VI przyznano następujące miejsca:

-         Aleksander Kowalczyk -79pkt/82pkt, I miejsca –

-         II miejsce – Jakub Sadłowski –71pkt/82pkt,

-         III miejsce Maja Mikasz–68pkt/82pkt.

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a uczestnicy słodki upominek.

 

 

KLASOWY KONKURS  MITOLOGICZY W KL.V

- rok szkolny 2017/2018 -23.10.2017r.

      23.10.2017 roku   w klasie V został przeprowadzony Klasowy Konkurs Mitologiczny.

W konkursie  wzięło udział 9 uczniów, co stanowi 90% klasy.

Zadaniem uczniów było:

o   pytań (19 pytań wielokrotnego wyboru  rozwiązanie testu zawierającego 20 oraz 1 pytania krótkiej odpowiedzi), 

   o   udzielanie odpowiedzi do wybranych mitów greckich - ,, Dedal i Ikar”, ,,Herakles”, ,,Syzyf”, ,,Demeter i Kora”, ,,Prometeusz” oraz wyjaśnienie mitologicznych związków frazeologicznych np.; ,, syzyfowa praca” i inne.

      Za prawidłowo rozwiązany test można było uzyskać 24 punkty.

     Po sprawdzeniu prac  przez M. Kozłowską – nauczycielkę języka polskiego w klasie V przyznano następujące miejsca:

- I miejsca – Krzysztof Ostrowski   –22 punkty,

- II miejsce –Karol Kifert  i Karolina Machcińska – po 21 punktów,

- III miejsce – Gabriela Konopko – Nikola Dąbrowska -  po 20 punktów.

    Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali  uczestnicy konkursu -  słodki upominek.

                                                                                          

                                                                       

 

 

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM
  BOŻE 18
  11-700 MRĄGOWO
 • Tel:897423292
  Fax: 897423292