HISTORIA SZKOŁY

Nasza szkoła

Klasycystyczny dwór wybudowany w 1848 roku. Dwór na osi elewacjiwzdłużnych posiada obustronne ryzality. Ryzalit od strony dawnegoparku na poziomie pierwszego piętra posiada arkaday w których mieszczą się okna oraz na skrajach posągi.  Z centralnej arkady na poziomie pierwszego piętra przejście na taras. Wsparty na kolumnachtaras osłania wejście do dworu. Dwór nakryty jest dachem naczółkowym. Współcześnie w budynku mieści się  szkoła podstawowa.

 

Historia wsi Boże

W rejestrze czynszowym z 1437 wymieniono daninę płużną z Bożego. Kościół w Bożem przed reformacją figurował jako parafia zaliczana do archiprezbiteratu  reszelskiego.

1562 właścicielami 57 włók  w Bożem była rodzina von Schlubhut. We wsi na  miejscu zrujnowanego kościoła w 1754 wybudowane zostało rodowemauzoleum Suchodolców (znana rodzina ariańska). Mauzoleum to jest obecnie   kościołem  filialnym kościoła parafialnego w Szestnie.

1885 właścicielem dóbr Boże po rodzinie von Suchodletz został Ferdynand  Rogalla von Bieberstein z Baranowa. Rogalla w 1920 sprzedał  majątek Wschodnio-Pruskiej Izbie  Rolniczej. Majątek ziemski razem  z folwarkiem miał powierzchnię prawie  800 ha. Funkcjonowały tu  mleczarniamłyntartak i cegielnia. Po II wojnie światowej  w  Bożem funkcjonował PGR.

   

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM
    BOŻE 18
    11-700 MRĄGOWO
  • Tel:897423292
    Fax: 897423292