• SKŁAD RADY RODZICÓW

    • SKŁAD   RADY   RODZICÓW

     w Szkole Podstawowej w Bożem

     rok szkolny 2019/2020

      

     1.  

     Przewodnicząca/y

     JOANNA OSTASZEWSKA

     1.  

     Wiceprzewodn.

     IZABELA DOBROWOLSKA

     1.  

     Skarbnik

     DANUTA BIERCEWICZ

     1.  

     Sekretarz

     SYLWIA SAWICKA

     1.  

     członek

     DOROTA PAWIŁAN

     1.  

     członek

     RENATA SZCZEPANIAK

     1.  

     członek

     NATALIA POLEWACZ

     1.  

     członek

     KATARZYNA ŁAPIŃSKA

      

     KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW

      

     1.  

     Przewodniczący

     Małgorzata Kiślak-Gagdzis

     1.  

     Członek

     Karolina Jasińska

     1.  

     Członek

     Dominika Piekarska

      

     Szkoła Podstawowa w Bożem

     Skład oddziałowych rad rodziców - „trójek klasowych”

     w r. szk. 2019/2020

      

     Lp.

     Klasa

     Funkcja

     Członek

     1

     OP

     3-4latki

     przewodnicz.

     RENATA SZCZEPANIAK

     2

     z-pca

     ROBERT JURCZYK

     3

     skarbnik

     ALEKSANDRA KRYSIAK

     4

     OP

     5-6latki

     przewodnicz.

     IZABELA DOBROWOLSKA

     5

     z-pca

     KAMILA SZCZEPANIAK

     6

     skarbnik

     KINGA SZULC

     7

     1

     przewodnicz.

     NATALIA POLEWACZ

     8

     z-pca

     ANNA TAFEL

     9

     skarbnik

     MARTA KALINOWSKA

     10

     2

     przewodnicz.

     MAŁGORZATA KIŚLAK-GAGDZIS

      

     z-pca

     NATALIA POLEWACZ

      

     skarbnik

     KATARZYNA ŁAPIŃSKA

     11

     3

     przewodnicz.

     KAROLINA JASIŃSKA

     12

     z-pca

     MARTA TUMAS

      

     skarbnik

     NATALIA POLEWACZ

     13

     4

     przewodnicz.

     DOROTA PAWIŁAN

     14

     z-pca

     MONIKA BIERCEWICZ

     15

     skarbnik

     ANNA JAROSZYŃSKA-WOLFRAM

      

     5

     przewodnicz.

     KATARZYNA ŁAPIŃSKA

      

     z-pca

     IZABELA DOBROWOLSKA

     16

     skarbnik

     MARTA SEKLECKA

     17

     6

     przewodnicz.

     SYLWIA SAWICKA

     18

     z-pca

     TOMASZ MIKŁASZ

     19

     skarbnik

     KATARZYNA OBOLEWICZ

     20

     7

     przewodnicz.

     DOMINIKA PIEKARSKA

     21

     z-pca

     MONIKA KLECHOWSKA

     22

     skarbnik

     SYLWESTER CWYNAR

     23

     8

     przewodnicz.

     JOANNA OSTASZEWSKA

     24

     z-pca

     JANINA MAKUSZEK

     25

     skarbnik

     JUSTYNA SZCZEPANIAK

     26

     Skarbnik RR

     DANUTA BIERCEWICZ