KADRA PEDAGOGICZNA

Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2018/2019 od 22.10.2018 r.

Lp

Imię i nazwisko nauczyciela

Wychowawstwo

Przedmioty

Zajęcia dodatkowe

 1.  

Grażyna Sasim

 

dyrektor

 

 1.  

Wiesława Gajo

Kl. 1

WYCHOWAWSTWO

edukacja wczesnoszkolna – kl.1,

informatyka kl. 2-3 ,

 

zajęcia dyd.- wyr. w kl. 1-3

koło komputerowe kl. 1-3

 

 1.  

Iwona Rostkowska

Kl. 2

WYCHOWAWSTWO

edukacja wczesnoszkolna klasa 2

historia 4 i 5

muzyka  4-7

plastyka – kl. 4-7

zajęcia rewalidacyjne w szkole

 

koło artystyczne kl. 1-3

 1.  

Anna Wirtt

Kl. 3

WYCHOWAWSTWO

edukacja wczesnoszkolna kl.3

w-f kl. 2-3

plastyka kl.2-3

muzyka kl.2-3

świetlica

zaj. kor.-kompensacyjne kl. 1-3 i kl. 4-7

 1.  

Od 22.10.2018

Ewa Klincewicz

Kl. 4

WYCHOWAWSTWO

matematyka kl. 4-7

 

zajęcia dyd.-wyr. z matematyki w kl. 4-7

koło matematyczne kl. 4-5

 1.  

Ks. Wojciech Leszczyński

 

religia kl. 1-7 i

od. przedszk. 5-6 l.

 

 1.  

Marianna Kozłowska

Kl. 5

WYCHOWAWSTWO

język polski kl. 4-7,

 

bibliotekarz,

zajęcia dyd.-wyr. z j. polskiego w kl. 4-7

zaj. dodatkowe z j. polskiego kl. 6-7

 1.  

Marlena Krupa

 

język niemiecki kl. 6 – 7

n-l świetlicy

 

 1.  

Wioleta Kowalczyk

Kl. 6-7 WYCHOWAWSTWO

język angielski

O.P.3-4 l., „0”,

1, 2, 3, 4,5,   7

 

przyroda kl. 4 i 6

biologia kl. 5 i 7

Drużyna harcerska OGNISTA WATAHA - nauczyciel wspomagający

 1.  

Krzysztof Koziełło

 

wychowanie fizyczne kl. 4-6,

 

n-l  świetlicy

zajęcia gimnastyki korekcyjnej w kl. 1-7

koło szachowe kl. 1-4 i kl. 5-7

 1.  

Anna Szymków

 

Chemia

kl. 7

Koło przedmiotowe: Doświadczenia i eksperymenty kl. 6 i 7

 1.  

Arkadiusz Szymków

 

Informatyka – kl. 4, 5 i 7

zajęcia informatyczne- kl. 6,

Technika - kl. 4, 5 i 7

zajęcia techniczne- kl. 6

Fizyka  kl. 7

 

 1.  

Elżbieta Kusiek

Klasa”0”

/5-6 latki/

WYCHOWAWSTWO

oddział przedszkolny „0”,

logopeda szkolny

 

 1.  

Bożena Łapka

 

pedagog szkolny i n-l zajęć

Wychowanie do życia w rodzinie kl.4, 5, 6-7

Doradztwo zawodowe kl. 7

 

 1.  

Anna Łukaszewska

 

Geografia kl. 5 i 7

Historia kl. 6-7

 

 1.  

Magdalena Kowalewska

 

Oddział przedszk.

3-4latki

WYCHOWAWSTWO

oddział przedszkolny 3-4 latków

 

 1.  

Katarzyna Kamińska

/od 01.10. 2018 r./

Oddział przedszk.

3-4latki

WYCHOWAWSTWO

n-l świetlicy

 

Świetlica szkolna M. Krupa, K. Koziełło, A. Wirtt, K. Kamińska           

Biblioteka – M. Kozłowska

Kontakt

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM
  BOŻE 18
  11-700 MRĄGOWO
 • Tel:897423292
  Fax: 897423292