• KADRA PEDAGOGICZNA

    • Szkoła    Podstawowa    w  Bożem

     Kadra pedagogiczna - rok szkolny 2019/2020

      

     1 Dyrektor, 18 nauczycieli

     Lp

     Imię i nazwisko nauczyciela

     Wychowawstwo

     Przedmioty

     Zajęcia dodatkowe

     1.  

     Grażyna Sasim

      

     dyrektor

      

     1.  

     SEBASTIAN BARANOWSKI

      

     Edukacja dla bezpieczeństwa kl. VIII

      

     1.  

     ANGELIKA DZIKOWSKA

     Kl. IV

     Świetlica

     Pedagog

     Zaj. z wychowawcą kl. IV

      

     1.  

     GAJO

     WIESŁAWA

     KL. II

     Edukacja wczesnoszkolna

     kl. II 

     kl. I-  zaj. komputerowe

     kl. III - zaj. komputerowe

     kl. III – muzyka

     kl. III – plastyka

     Wych. fiz.

     kl. II-III 

     Koło językowe „Czytam z klasą” 

     kl. II-III

     1.  

     SYLWIA JĘDRZKIEWICZ

     KL. V

     Matematyka

     kl.  IV -  VIII

     Fizyka

     kl. VII-VIII

     Zaj. z wychowawcą

     kl. V

     Zaj. dyd.-wyrównawcze z matematyki

     kl. IV-VIII

      

     Koło matematyczne – kl. VII-VIII

      

     1.  

     KOWALCZYK WIOLETTA

     KL. VIII

     Język angielski

     Oddział przedszkolny 3-4 l

     Oddz. przedszk. 5-6 l

     kl. I – VIII

     Przyroda 

     Kl. IV

     Biologia

     kl. VI – VIII

     Zajęcia z wychowawcą    kl. VIII

      

      

     1.  

     KOWALEWSKA MAGDALENA

     OP. 3-4 latki

     Oddz. przedszkolny 3- 4 latki

      

      

     1.  

     KOZIEŁŁO

     KRZYSZTOF

      

     Wychowanie fizyczne

     kl. IV-VIII

     kołoszachowe  kl. I-V

      

     gimnastykakorekcyjna  kl. I-IV

     1.  

     KOZŁOWSKA

     MARIANNA

     KL. VI

     Język polski

     Kl. IV – VI

     Zajęcia z wychowawcą kl. VI

     Biblioteka

     Świetlica

     zaj. dyd.-wyr. z j. pol. kl. IV-VI

      

     1.  

     KRUPA MARLENA

      

     Język niemiecki

     kl. VII – VIII

     świetlica – 3 g.

     koło j. niem. – kl. VIII

      

     1.  

     KUSIEK ELŻBIETA

     KL. „0”

     Oddział przedszk. 5-6 l.

      

      

     Zajęcia logopedyczne:

     oddz. przedszk.

     kl. I-IV,

     kl. V-VI

     Indywidualne zaj. logop.

     kl.  VIII 

     1.  

     LISEK DANIELA

     OP. 3-4 latki

     Oddz. przedszkolny 3- 4 latki

      

      

     1.  

     ŁUKASZEWSKA ANNA

      

     Geografia

     kl. V – VIII

     Historia

     kl. VII – VIII

      

     1.  

     PERTEK IWONA

      

     J. polski

     Kl. VII – VIII

     Koło językowe kl. VII-VIII

      

     1.  

     ROSTKOWSKA

     IWONA

     KL. III

     Historia

     kl. IV – VI

     Wiedza o społeczeństwie

     Kl. VIII.

     Plastyka

     kl.  IV-VII

     Muzyka

     kl.  IV-VII

     Edukacja wczesnoszkolna

     kl. III

     Indyw. zajęcia rewalidacyjne  kl. VIII

      

     1.  

     STERNICKA ALINA

      

     Religia

     oddz. przedszk. 5-6 l., kl. I – VIII

     Gimnastykakorekcyjna  kl. V-VIII

      

     1.  

     TCHORZEWSKA – SZYMKÓW ANNA

      

     Biologia

     kl. V

     Chemia

     kl. VII – VIII

     Koło chemiczne   kl. VI-VIII 

      

     1.  

     SZYMKÓW

     ARKADIUSZ

     KL. VII

     Informatyka

     kl. IV – VIII

     Technika

     kl. IV -VI

     Zaj. z wychowawcą -kl. VII –

     1 g.

     Kołoszachowe   kl. VI – VIII 

      

     1.  

     WIRTT ANNA

     KL. I

     Edukacja wczesnoszkolna

     kl. I

     Zaj. korekcyjno-kompensacyjne

      

      

     Indyw. zajęcia rewalidacyjne  kl. III

     Indyw. zajęcia rewalidacyjne  kl. VI

     Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I-III

     Trening umiejętności społecznych  kl. VI

      Świetlica szkolna:                                                                           Biblioteka – M. Kozłowska

     1. Angelika Dzikowska
     2. Marlena Krupa
     3. Marianna Kozłowska