Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować" Bierzemy udział w rekordzie Sprzątanie Świata FESTIWAL NAUKI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Wycieczka do Zagrody Edukacyjnej PATATAJ Ognisko integracyjne Szkolne obchody Dnia Chłopaka Pasowanie na ucznia , Święto KEN BohaterON - w naszej szkole Elektośmieci BICIE REKORDU BohaterON - w naszej szkole Elektrośmieci Porządkujemy groby Śniadanie daje moc - akcja ogólnopolska Akcja " Rekord dla Niepodległej" Drużyna harcerska DĄB PAMIĘCI Mikołajki w szkole

Z życia szkoły

Pasowanie na ucznia , Święto KEN

W piątek 12 października 2018 roku odbyła się Uroczystość Pasowania na uczniów i przedszkolaków oraz Święto Edukacji Narodowej.

To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców.

Na ceremonię przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Mrągowo Jerzy Krasiński, Dyrektor ZOS Bogdan Kossakowski, Przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Ostaszewska, Rodzice pierwszoklasistów i przedszkolaków oraz cała Społeczność Szkolna.

           Uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły pani Grażyny Sasim, która powitała wszystkich zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.

           Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne a następnie przystąpili do egzaminu ze swojej wiedzy i umiejętności, który zdali na szóstkę.

           Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci i ich rodziców uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał Wójt Jerzy Krasiński.. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej  w Bożem.

           Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Nie zabrakło też upominków od zaproszonych gości i koleżanek i kolegów z klasy III.

Dzień Edukacji Narodowej to doskonały moment, by docenić codzienne zaangażowanie nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Dzieci podziękowały za trud i okazane serce „symboliczną zakładką z życzeniami” wierszem i piosenką. Tego dnia nie brakowało emocji i serdeczności, było dużo ciepłych słów od dyrekcji i rodziców.

 

 

 

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA W BOŻEM
    BOŻE 18
    11-700 MRĄGOWO
  • Tel:897423292
    Fax: 897423292