• MOJE MIASTO BEZ ELEKTROŚMIECI

    • Od 2013 roku nasza szkoła uczestniczy w programie „Moje miasto bez elektrośmieci”. Za otrzymane ze zbiórki ZSEE punkty otrzymaliśmy  w tym roku tablicę multimedialną. Teraz zbieramy na projektor do tablicy multimedialnej i stół do tenisa.

     SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za dotychczasowe zaangażowanie                       i zachęcamy do dalszego aktywnego włączania się rodziców                           i mieszkańców okolic do zbiórki zużytego sprzętu na rzecz szkoły.

     Czym jest program „Moje miasto bez elektrośmieci”?

     Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do dzieci, nauczycieli i jak i ich opiekunów, oraz do całego otoczenia przedszkola czy szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

     Szkoły przystąpiwszy do programu, korzystają z Funduszu Oświatowego, który przeznaczony jest na zakup nowoczesnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

     Program to również szansa na podniesienie poziomu edukacji i warunków nauki w lokalnych szkołach. Jak skorzystać z tej możliwości?

     Placówki oświatowe organizują zbiórki elektrośmieci, na które rodzice i mieszkańcy przynoszą zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i w ten sposób zasilają Fundusz Oświatowy, gdyż za zebrane elektrośmieci otrzymują Kupony Funduszu Oświatowego. Każdy kupon przeliczany jest na punkty, które szkoła wymienia na pomoce naukowe lub wyposażenie sal lekcyjnych. Tym samym samorząd osiąga trzy korzyści – modernizację szkół i podnoszenie komfortu nauki, integrację społeczności lokalnych oraz ograniczanie nielegalnego pozbywania się zużytego sprzętu. Warto podkreślić, że celem programu „Moje miasto bez elektrośmieci” jest nagradzanie prawidłowych postaw mieszkańców, co prowadzi do dużo silniejszego utrwalania pozytywnych nawyków.